Domov > Študij matematike > Matematika 2. stopnja > Predmetnik

Matematika 2. stopnja – predmetnik
(študijsko leto 2019/20)

Magistrski študijski program

1. letnik
1.sem 2.sem ECTS
Strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5, R1 in O 12/8 24
Splošni izbirni predmeti 3/2 6
Strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5, R1 in O   12/8 24
Splošni izbirni predmeti   3/2 6
2. letnik
Strokovni izbirni predmeti iz skupin M1-M5, R1 in O 6/4 12
Splošni izbirni predmeti 7/6 16
Matematični seminar 1 1 3
Splošni izbirni predmet 2/1 4
Magistrsko delo in magistrski izpit 0* 25

Študent mora opraviti vsaj enega od predmetov Teorija mere ali Uvod v funkcionalno analizo.

Strokovni izbirni predmeti po skupinah


V prvi tabeli so našteti vsi akreditirani predmeti, v spodnji tabeli pa je nabor predmetov ponujenih v študijskem letu 2019/20 (ki se bo v manjši meri še spremenil, glede na zanimanje):

Vsi »

2019/20 »

Študentovo izbiro predmetov potrdi Študijska komisija Oddelka za matematiko UL FMF.